Individuaalnõustamine

Motiveeriva intervjueerimise ja kognitiiv-käitumisteraapia tehnikatel põhinev individuaalnõustamine. Nõustamise eesmärk on toetada ja julgustada inimest muutmaks elu häirivaid mõtlemis- ja käitumismustreid ning harjuda ja kinnitada uusi; selgitada välja inimese sisemisi ja väliseid ressursse ja tugevusi.

Teemad, mille puhul pöörduda:

  • Emotsioonide ja vihaga toimetulek, agressiivse käitumise kontrollimine
  • Suhtlemisoskuste parandamine
  • Alkoholisõltuvus
  • Muude elu häirivate käitumismustrite ja hoiakute muutmine