Isiksuse uuring

Isiksuse erinevate tahkude hindamiseks kasutatakse IPDE uuringut. Uuringu viib läbi kliiniline psühholoog. Uuring koosneb testimisest ja tagasiside andmisest.