Korduvretsept

Saate tellida neid retsepte, mida Teie raviarst on Teile eelnevalt välja kirjutanud. Retsepte ei väljastata isikutele, kes pole meie arsti(de) vastuvõtule eelnevalt pöördunud. Kui ravimid hakkavad lõppema, siis palume sellest varakult teada anda.

Retsepti tellimuse esitamiseks on vajalik edastada järgnev informatsioon aadressile retsept@4kliinik.ee:
• patsiendi ees- ja perekonnanimi, kes ravimit soovib;
• patsiendi isikukood;
• kontakttelefon;
• soovitud ravimite nimetus(ed).

Retsepti väljastab arst vastavalt koostatud raviplaanile. Arst vaatab retsepti soovi üle ja väljastab arve. Kui retsepti soov pole raviplaaniga kooskõlas, siis retsepti mitte väljastamisest teavitatakse Teid esimesel võimalusel. Raviplaani muudatusi tehakse ainult vastuvõttudel. Raviplaanivälistele ravimitele retsepte korduva retsepti tellimusena ei väljastata.
Korduva retsepti väljastamine vastuvõtu väliselt on tasuline teenus – hind 15 eurot.
Retsept(id) väljastatakse hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks (kella 19ks). Retsepte ei väljastata reedest pühapäevani.