Hääle keskus

Kõri piirkonna häiretele spetsialiseerunud kõrva-nina-kurguarst koos hääle teraapia ja Voice Massage spetsialistiga tegelevad erinevate kõri piirkonna haiguste ja probleemidega. Oluline on leida meetod(id), mis tagaks efektiivse (hääle)teraapia konkreetsele patsiendile.

Hääle keskuse vastuvõtule on oodatud igas vanuses patsiendid, kelle kaebusteks on:

  • Häälehäired
  • Neelamishäired
  • Sissehingamisel õhupuudus
  • Tükitunne kaela piirkonnas

 

Koostöö teiste oluliste spetsialistidega:

Hääle teraapia ja Voice Massage spetsialisti ja kõrva-nina-kurguarsti vahelisele tihedale koostööle lisaks on sageli vaja ka logopeedi/füsioterapeudi sekkumist. Lauljatest patsientide jaoks on vajalik koostöö hääleseadjatega. Vajadusel tehakse koostööd veel mitmete teiste erinevate erialade spetsialistide vahel (psühholoogi, psühhiaatri, pulmonoloogi, neuroloogi, radioloogi, taastusraviarsti ning pea- ja kaelakirurgi).

4 Kliinikus tegelevad hääle probleemidega patsientidega dr Indrek Mikomägidr Lauri Käis ja Andres Köster.