Grupiteraapia

Registreerime liikmeid: ülesööjate ja viharavi grupiteraapiasse nii Tartus kui ka Tallinnas.

  • Viharavi grupiteraapia
  • Liigsööjate grupiteraapia

Viharavi grupiteraapia

Pakume grupiteraapiat neile, kes soovivad leida lahendust liigsele ärrituvusele, kontrollimatutele vihahoogudele või pidevalt rõhuvale viha- või ärritustundele.

 

Grupikohtumised toimuvad üks kord nädalas, individuaalnõustamised lepitakse kokku kohtumiste käigus. Individuaalnõustamine annab võimaluse läheneda probleemile sügavamalt, uurida inimese lähisuhteid, teha kokkuvõtteid, saada tagasisidet ja vajadusel arutada edasisi samme.

 

Grupiteraapia koosneb kümnest kahetunnisest grupikohtumisest. Kohtumised toimuvad nii Tallinnas kui ka Tartus.

 

Teraapia sobib sulle, kui:

Sa ärritud ja lähed kergesti endast välja

Sind ajavad pidevalt närvi paljud igapäevased asjad (liiklus, pikk järjekord, uudistes nähtud lõik jne)

Sinu suhted lähedaste, sõprade või töökaaslastega kannatavad sinu vihapursete ja negatiivse hoiaku pärast

Sind rõhub pidev viha- või ärritustunne ja sa ei saa alati aru, mille peale täpselt ärritud

Teised inimesed on sulle öelnud, et ärritud kergesti või käitud agressiivselt

 

Grupiteraapias kasutame kognitiiv-käitumusliku teraapia, psühhodünaamilise teraapia ja psühhodraama tehnikaid. Kohtumised on üles ehitatud arutelude, erinevate aktiivsete harjutuste ja konkreetsete olukordade taasloomise peale. Grupiteraapia eelis võrreldes individuaalteraapiaga on see, et grupis olemine toob hästi nähtavale inimese sellisena, nagu ta reaalses olukorras ja teistega suheldes on. Lisaks annab grupiteraapia võimaluse harjutada uut moodi reageerimist „siin ja praegu“ ning saada teistelt toetust ja vahetut tagasisidet. Grupis osalemine on terapeutiline kogemus, samal ajal kui grupi juhendaja ja väljatöötatud struktuur võimaldavad probleemidele saada eesmärgipärased lahendused.

 

Grupiteraapiale eelneb 30-minutiline individuaalne eelintervjuu teraapia läbiviijatega (hind 25 eurot).

Grupi suurus on 8–10 inimest. Teraapia toimub, kui registreerunud on vähemalt 8 inimest.

Ühe korra hind Tartus on 30 eurot, Tallinnas 40 eurot.